Steenmarters

De steenmarter komt opnieuw in heel Vlaanderen voor en heeft zich goed aangepast aan onze dichtbevolkte omgeving. Het dier heeft geen schrik om dicht in de buurt van mensen te leven. Dat brengt al eens problemen met zich mee. Een steenmarter op zolder kan geluidsoverlast, reukhinder of schade aan de isolatie veroorzaken. Ook durven ze zich wel eens verschuilen in auto's en in kabels en leidingen bijten of de isolatie vernielen.

De steenmarter is in België inheems. De soort is opgenomen in de jachtwetgeving, maar de jacht op de steenmarter is niet geopend. Dit wil zeggen dat de steenmarter niet opzettelijk gedood of gevangen mag worden noch met dat doel opgespoord en achtervolgd mag worden. Bejaging van de steenmarter biedt trouwens geen oplossing voor de schade die we van steenmarters kunnen ondervinden.

Voor elk van de problemen die zich kunnen voordoen, zijn er preventieve maatregelen en oplossingen beschikbaar die effectief en efficiënt zijn voor de individuele burger. Meer informatie vind je op de website www.steenmarter.be.