Startcheque startende verenigingen

De startcheque is een overgangsmaatregel, die beginnende verenigingen met een maatschappelijke zetel in Herzele in staat wil stellen om succesvol op te starten. In de loop van deze termijn kan dan aansluiting gezocht worden bij de meest relevante adviesraad. Op die manier kan de vereniging erkend worden en voor de verdere werking in aanmerking komen voor subsidiëring binnen één van de bestaande reglementeringen: jeugd, cultuur en senioren of sport.

Een startcheque is een waardebon met daarop een virtueel bedrag. De startcheque wordt éénmalig uitgereikt en kan door startende verenigingen met maatschappelijke zetel in Herzele gebruikt worden om allerhande vormen van dienstverlening te betalen (bv. huren van gemeentelijke lokalen en materialen).

Procedure

Onderaan deze pagina kan je het formulier vinden om een startcheque aan te vragen. De vrijetijdsdiensten bekijken daarna samen of een startcheque kan uitgereikt worden en vanaf welk moment en voor hoe lang deze geldig is. Dit wordt bekrachtigd door het College van burgemeester en schepenen.

Bedrag

De startcheque heeft een vaste waarde van 250 euro en is maximaal twee kalenderjaren geldig.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de startcheque voor startende verenigingen nalezen en/of downloaden.