Spreekrecht voor inwoners in gemeente- en OCMW-raad

Inwoners hebben het recht om op de gemeenteraad en/of OCMW-raad vragen te stellen. Deze vragen worden geagendeerd op de gemeenteraad.

Procedure

Deze vragen worden geagendeerd op de gemeenteraad en/of OCMW-raad als ze uiterlijk drie werkdagen voor de zitting digitaal worden ingediend bij de algemeen directeur en de voorzitter van de gemeenteraad/OCMW-raad.

De vraagstelling moet duidelijk zijn. Vragen van burgers zijn maar ontvankelijk als ze geen betrekking hebben op agendapunten die voor beslissing geagendeerd zijn.