Sportadviesraad (SAR)

Takenpakket

Iedereen die met sport te maken heeft kan de centrale cel van de Sportadviesraad (SAR) contacteren om voor een bepaalde sportmaterie een voorstel/advies te laten opmaken ten aanzien van het gemeentebestuur.

Samenstelling

De sportverenigingen die erkend zijn door het college van burgemeester en schepenen maken deel uit van de Sportadviesraad (SAR).

In de centrale cel zetelen de volgende personen:

  • Stefaan Lauwaert (voorzitter)
  • Godfried Nica (ondervoorzitter)
  • Jurgen Mons (penningmeester)
  • Michel Goossens
  • Bart De Nul

Kandidaten

Iedere inwoner van Herzele (een vertegenwoordiger van een sportvereniging, een individuele sporter of sportbegeleider of eenieder die zich inzet voor sport) kan op permanente of op tijdelijke basis (thematisch, ad hoc,..) toetreden tot de sportadviesraad. Neem via mail contact op (zie contactblok rechts).

Bij de eerstvolgende vergadering wordt hij/zij uitgenodigd. Op die bijeenkomst kan de kandidaat zijn intenties (permanente toetreding, tijdelijke toetreding of enkel voor een bepaald dossier) toelichten. Indien de kandidaat zich engageert om het beleidsplan van de sportadviesraad (SAR) te onderschrijven en helpen uit te voeren, zal zijn/haar kandidatuur weerhouden worden.

Geïnteresseerd? Neem dan contact op met de Sportadviesraad (SAR).

Meer info

Onderaan deze pagina vind je het huishoudelijk reglement.