Socio-culturele participatie

De overheid verleent toelagen aan initiatieven om meer sociale contacten te leggen. Het sociaal huis van Herzele krijgt hiervoor een jaarlijkse subsidie.

Het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst beslist om met deze toelage:
  • tegemoet te komen in de deelnameprijs (toegangsticket, verplaatsing, kinderopvang, ...) van een concert of pretpark
  • een abonnement te betalen op een tijdschrift of een krant
  • inschrijvingsgeld voor speelpleinwerking, sport- of jeugdkampen tijdens de schoolvakanties te betalen
  • aansluiting bij een vereniging (een jeugdbeweging, een sportclub, een muziek- of tekenschool, …) te betalen
  • de aankoop van benodigdheden (bv. sportschoenen) mee te financieren


Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker.