Aanvraag sociale correctie gewogen diftar om medische redenen

Vanaf 5 april ging ILvA in onze gemeente van start met gewogen diftar.

Om dit mogelijk te maken werden de containers (zowel restafval- als GFT) voorzien van een chip die gekoppeld is aan het rijksregisternummer van de referentiepersoon.
Je betaalt voortaan per kilogram afval die je aanbiedt. Deze betaling verloop via een afvalrekening. Je kreeg hiervoor een betalingsuitnodiging om het startbedrag van 35€ te storten.

Na elke inzameling gaat het bedrag van het aangeboden afval van dit saldo af. ILvA zal de container enkel ledigen, als er voldoende krediet op de afvalrekening staat.

De ophaling en frequentie van ophaling blijft ongewijzigd.


Voor inwoners die zich in 1 van onderstaande situaties bevinden, voorziet het lokaal bestuur ter ondersteuning een financiële toelage.

  1. 25 euro/jaar voor gezinnen met kinderen tot 2 jaar (geen aanvraag nodig – zal automatisch gebeuren).
  2. 25 euro/jaar voor personen die omwille van medische aandoeningen meer afval produceren en gedomicilieerd zijn in de gemeente maar niet langdurig verblijven in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling: forfait voor onbehandelbare urine incontinentie, door het voorleggen van een attest afgeleverd door het ziekenfonds. Voor mensen met een stoma: door het voorleggen van een medisch attest door de behandelende geneesheer.

  3. 75 euro/jaar voor personen die omwille van medische aandoeningen meer afval produceren en gedomicilieerd zijn in de gemeente maar niet langdurig verblijven in een ziekenhuis, rusthuis of verzorgingsinstelling: forfait voor incontinentie bij afhankelijke personen door het voorleggen van een attest afgeleverd door het ziekenfonds. Dialysepatiënten en mensen afhankelijk van sondevoeding door het voorleggen van een medisch attest door de behandelende geneesheer.

  4. 150 euro/jaar voor onthaalouders en crèches die een vergunning hebben van Kind en Gezin. Hiervoor is geen aanvraag nodig dit zal automatisch gebeuren.

Deze tegemoetkoming wordt jaarlijks toegekend aan de referentiepersoon van het gezin waarvan tenminste één persoon behoort tot één van de volgende categorieën, voor zover deze persoon gedomicilieerd is op het adres van de referentiepersoon en voor zover hij/zij een bewijs kan leveren dat hij/zij behoort tot één van deze categorieën.