Signalisatievergunning

Voert u werken uit of laat u werken uitvoeren op het openbaar domein of neemt u bij werken een deel van het openbaar domein in, dan hebt u een signalisatievergunning nodig.

De signalisatie van werken waarschuwt de weggebruiker voor gevaren ten gevolge van werken en verkeersbelemmeringen op de openbare weg en beveiligt de werknemers in de werkzone. De signalisatie van de werken moet aangebracht worden met de meeste zorg en moet tijdens de volledige duur van de werken in stand gehouden worden zodanig dat zij voor de weggebruiker herkenbaar blijft.

De signalisatievergunning bepaalt welke verkeersborden en welk waarschuwingsmateriaal u moet plaatsen en hoe u dat moet doen.

Voorbeelden van werken waarvoor een vergunning aangevraagd moet worden zijn:

  • een inname van parkeerplaatsen, stoepen en fietspaden voor plaatsen van verhuiswagen en -lift, leveren van materialen, ...
  • het plaatsen van containers, bouwmaterialen, ... op openbaar domein
  • het leveren en plaatsen van bouwmaterialen waarbij de rijbaan tijdelijk bezet wordt door een vrachtwagen, kraan, werkzone, ...
  • voor een verhuis waarbij 1 of meerdere parkeerplaatsen ingenomen worden, voor het leveren van meubels, ...
  • voor het afsluiten van wegen door werken.

Procedure

U hebt steeds toelating nodig van de overheid, van de wegbeheerder, ... om de werken uit te voeren:

  • U hebt toelating nodig van het gemeentebestuur van Herzele?

Onderaan deze pagina vindt u het online aanvraagformulier voor een signalisatievergunning. Dit formulier moet minimum 10 dagen voor de aanvang van de werken ingediend worden.

  • U hebt toelating nodig van een andere overheid?

Vraag de signalisatievergunning aan bij de afleverende overheid en dien minstens 10 werkdagen voor het begin van de werken deze vergunning in bij de dienst Mobiliteit.

Meer info

Indien u gebruik maakt van het openbaar domein, maar zonder verkeershinder, dan volstaat een toelating voor inname openbaar domein.

Hoe doe ik mijn aanvraag?