Impact van de schoolstraat op verkeer (tussentijdse resultaten)

Van 17 april tot 16 juni 2023 was de Burgemeester Matthysstraat tijdelijk een schoolstraat. De bedoeling is om de verkeerschaos in de schoolomgeving te beperken en de veiligheid van de leerlingen te verhogen. Benieuwd naar de tussentijdse resultaten van dit project?

In de Burgemeester Matthysstraat, waar de hoofdingang van het Sint-Paulusinstituut ligt, werd tussen 17 april en 16 juni een schoolstraat uitgetest. Motorvoertuigen mochten aan het begin en het einde van de schooldag gedurende telkens een half uurtje de straat niet inrijden (uitgezonderd speedpedelecs, schoolbussen, bussen van De Lijn, prioritaire voertuigen en voertuigen met een doorlaatbewijs). 

Binnen dit vernieuwend project werd tegelijk het verkeer en de luchtkwaliteit gemeten met diverse sensoren door een nauwe samenwerking tussen de gemeente, de scholen en burgers. Op die manier werd de impact van de tijdelijke schoolstraat op het verkeer en de luchtkwaliteit in kaart gebracht. De verzamelde verkeersmetingen werden besproken tijdens een schoolstratencafé in de Wattenfabriek op 15 juni en zijn nu toegankelijk voor iedereen. Daarmee is het werk niet afgelopen, want we willen ook graag jouw mening horen via een korte bevraging!


Het project wordt gerealiseerd met experimenten in Athene, Berlijn, Sofia en Plovdiv in het kader van het Europese COMPAIR project en de Europese Green Deal. Zie www.wecompair.eu/nl/flanders

Eerste bevindingen

17 Burgers, 3 scholen en het gemeentebestuur hebben een Telraam, of slimme verkeersteller, aan hun raam geplaatst op strategisch gekozen punten om de impact van de schoolstraat zo goed mogelijk te kunnen meten.

Figuur 1: De telraam verkeersteller sensor

Figuur 2: locatie van de slimme verkeerstellers (telramen)

Om een goede vergelijking voor en na de invoering van een schoolstraat mogelijk te maken vergelijken we de meetresultaten van de laatste 2 werkweken voor de paasvakantie (tussen 20 en 31 maart) met 2 werkweken tijdens de schoolstraat (van 22 mei tussen 2 juni). We startten de telling telkens ‘15 voor het afsluiten van de schoolstraat tot ‘15 na het afsluiten van de schoolstraat, om eventuele voor- en na-effecten mee te meten.

We telden gemiddeld meer dan 175 extra fietsers en 100 bijkomende voetgangers in de Burgemeester Matthysstraat. In de buurtstraten zagen we een gemiddelde toename van 30 fietsers en 15 voetgangers. Vooral de toename van het aantal fietsers is interessant omdat deze verplaatsingen met grote zekerheid van de woning tot de schoolpoort plaatsvinden.
Daarnaast meten we gemiddeld +/- 150 auto’s minder in de Burgemeester Mathysstraat.

Meer gedetailleerde analyses van alle straten waar gemeten werd, worden de komende weken uitgevoerd en voorgelegd aan het gemeentebestuur. Ondertussen lopen de luchtkwaliteitsmetingen nog volop verder. Vier burgers en drie scholen meten samen roet, fijnstof en stikstofdioxide. De resultaten hiervan verwachten we in oktober te kunnen tonen.

Schoolstratencafé

Om samen met deelnemende burgers en buurtbewoners de eerste bevindingen te bespreken en iedereen te bedanken werd op 16 juni een schoolstratencafé georganiseerd. Iedereen kon langs komen om bij een hapje en drankje zijn/haar ervaringen te delen. Tijdens het café gaven de deelnemers mee dat de schoolstraat aan de school een aangename en veilige omgeving creëert, maar ook dat er op de Burchtlaan extra verkeer is bijgekomen. In de Kerkstraat, de drukste verkeersas in Herzele centrum, werd er gedurende korte tijd (5 à 10 minuten) filevorming vastgesteld op woensdagmiddag. Op de ventweg aan de Vrije Basisschool Herzele wordt dan weer filevorming op het einde van de schooldag waargenomen.

Bevraging

Naast alle tellingen werd ook bij leerlingen, ouders en personeel van het Sint-Paulusinstituut gepolst naar hun ervaringen met de schoolstraat aan de hand van een korte vragenlijst. De algemene beoordeling was positief, waarbij de schoolstraat zelf als veiliger en aangenamer wordt ervaren, maar in de omliggende straten vaak meer verkeer wordt gepercipieerd.

Wij willen ook graag weten hoe jij de schoolstraat hebt ervaren. Vul je even de vragenlijst in? Het duurt slechts 5 minuten! 

> Vul de bevraging hierboven in (opgelet: cookies 'embedded content' is vereist) of surf naar https://www.wecompair.eu/nl/flanders

Wat is een schoolstraat?

Een openbare weg in de nabijheid van een onderwijsinstelling waar tijdelijk en tijdens bepaalde uren aan de toegangen motorvoertuigen geweerd worden door een verkeersbord C3 voorzien van een onderbord met daarop de vermelding 'schoolstraat', tenzij het onderbord in een uitzondering voorziet voor bepaalde motorvoertuigen.

Welke regels gelden in een schoolstraat?

  • De openbare weg is voorbehouden voor voetgangers, rijwielen en speedpedelecs.
  • Bepaalde voertuigen hebben toch toegang :
    • prioritaire voertuigen (o.a. hulpdiensten) wanneer de aard van hun opdracht het rechtvaardigt
    • voertuigen in het bezit van een doorlaatbewijs (bewoners van de Burgemeester Matthysstraat)
  • Rij je als bestuurder in de schoolstraat dan doe je dit stapvoets. Je laat de doorgang vrij voor de voetgangers en fietsers, verleent hen voorrang en stopt er zo nodig voor. De bestuurders brengen de voetgangers en fietsers niet in gevaar en hinderen hen niet.

Deze schoolstraat als pilootproject

Deze schoolomgeving in Herzele werd als pilootproject geselecteerd in het kader van het Europese COMPAIR project.

De impact van de tijdelijke schoolstraat op het verkeer en de luchtkwaliteit wordt samen met scholen en burgers van Herzele in kaart gebracht, door middel van sensoren. Alle meetresultaten worden voor iedereen toegankelijk gesteld.

Meer info: https://www.wecompair.eu/flanders

Gepubliceerd op dinsdag 27 juni 2023 8 u.