Ruimtelijke Uitvoeringsplannen (RUP)

Een Ruimtelijk Uitvoeringsplan (RUP) is een plan waarmee de overheid in een bepaald gebied de bodembestemming vastlegt. Ze zorgen voor de praktische uitvoering van een Ruimtelijk Structuurplan. RUP's zijn gedetailleerder en leggen voor de in het plan opgenomen percelen onder meer vast:

  • welke activiteiten er mogen plaatsvinden
  • waar gebouwd mag worden en aan welke stedenbouwkundige voorschriften huizen en constructies in een bepaalde zone moet voldoen
  • hoe een bepaald gebied ingericht en beheerd moet worden.

Een RUP kan worden opgesteld door de gemeente, de provincie of het gewest. Men spreekt dan ook over gemeentelijke, provinciale en gewestelijke ruimtelijk uitvoeringsplannen.

De geldende gemeentelijke RUP's kan je inkijken bij de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening of digitaal raadplegen op deze website.

Herzele beschikt over de volgende goedgekeurde RUP's: