Relanceplan: een bruistablet voor HZ

Een relanceplan: wat en waarom?

Ook Herzele werd snel geconfronteerd met de gevolgen van het corona-virus en de maatregelen die de Nationale Veiligheidsraad afkondigde. De eerste aandacht van het lokaal bestuur ging naar de veiligheid: ‘Safety First’. We gingen meteen op zoek naar creatieve oplossingen.

"Die daadkracht en creativiteit is nu opnieuw hard nodig, omdat er werk gemaakt moet worden van de heropstart van de samenleving en de economie”, zo redeneert de Vlaamse Regering. “De steden en gemeenten zullen ook daar de onbetwiste motor van zijn. De veerkracht van hun lokale relance is het vertrekpunt voor de welvaart en het welzijn van de post-corona samenleving.” Daarom riep de Vlaamse Regering de lokale besturen op om werk te maken van een lokaal relanceplan - ook wel: herstelplan - met (steun)maatregelen voor de verschillende doelgroepen die geraakt werden én worden door deze crisis.

Hoe kwam het plan tot stand?

De gemeente- en OCMW-raad besliste unaniem om dit herstelplan gezamenlijk op te maken. Lees: over de partijgrenzen heen. “Want het virus kent geen politieke voorkeur”, zo klonk het.

Om het plan op te maken, werden er vijf themawerkgroepen opgericht. Elke werkgroep werd geleid door één van de vijf fractievoorzitters en bestond uit een schepen en een aantal ambtenaren met kennis van zaken. De vijf werkgroepen peilden naar de noden d.m.v. gerichte bevragingen, en werkten voorstellen uit. Via het inspraak- en participatieplatform ‘Denk eens H’ konden ook inwoners hun ideeën voor dit plan doorgeven.

Al deze voorstellen werden besproken door het taskforce. Daarin zetelden de burgemeester, de algemeen directeur, de eerste schepen, de voorzitter van de gemeenteraad en de fractievoorzitters. Zij gaven het uiteindelijke plan vorm. Het herstelplan werd vervolgens geagendeerd op de gemeenteraad van 1 juli 2020 en goedgekeurd.

Een bruistablet voor HZ

Het plan kreeg de titel ‘Een bruistablet voor HZ’. Wie in een dipje zit of zich eventjes niet goed voelt, neemt weleens een bruistablet om er opnieuw bovenop te geraken. Het lokaal bestuur wil met dit plan de Herzeelse economie en samenleving opnieuw op gang trekken. Uiteraard moet dit veilig gebeuren, maar veel dingen zijn wél mogelijk.

De individuele Herzelenaren, de lokale ondernemers, de verenigingen, kwetsbare personen, liefhebbers van een bruisende zomer, inwoners die nood hebben aan opvang, … Allemaal komen ze aan bod in dit to-the-point plan. Geen grote teksten, maar concrete maatregelen. Een aantal acties uit het plan werden al uitgevoerd, andere worden nog verder uitgediept en zullen in de komende weken en maanden uitgevoerd worden.

Onderaan deze pagina kan je het relanceplan (met cijfermateriaal) downloaden.