Ratten bestrijden

Procedure

De gemeente Herzele beschikt over twee rattenvangers. Zij staan in voor de verdelging van muskusratten en de bruine rat op het openbaar domein.

Vaak wordt ook op privaat terrein de aanwezigheid van ratten als een groot probleem ervaren. Hier is het de verantwoordelijkheid van de eigenaar om de nodige acties te ondernemen.

Concreet betekent dit dat de gemeente, de provincie en het gewest enkel de verantwoordelijkheid voor de rattenbestrijding op zich kan nemen voor openbare waterlopen en weggrachten en hun private terreinen waar deze openbare besturen belast zijn met het beheer. De rattenbestrijding voor private grachten en alle andere private eigendommen is de verantwoordelijkheid van de particulieren. Particulieren dienen dus zelf in te staan voor de bestrijding van de bruine rat op hun terrein.

Meer info

Enkele tips om ratten te vermijden:

  • Wees zorgzaam met het strooien van voeding voor jouw dieren. Verwijder regelmatig de restjes.
  • Het opbergen van voeding voor dieren gebeurt best heel zorgvuldig in goed af te sluiten dozen of kisten.
  • Grote hoeveelheden voedselresten horen zeker niet thuis in de tuin, want ook allerlei afval trekt bruine ratten aan.
  • Voeder dieren in de tuin niet meer dan dat ze direct op kunnen eten, want resten die blijven liggen, trekken ook ratten aan.
  • Het voederen van eenden (voornamelijk langs beken) is verboden.