Raad voor Lokale Economie

Takenpakket

De raad voor lokale economie is een adviserend orgaan dat, hetzij op eigen initiatief, hetzij op verzoek van de gemeenteraad of het College van burgemeester en schepenen, adviezen verstrekt betreffende aangelegenheden die de lokale economie rechtstreeks of onrechtstreeks aanbelangen.

De raad voor lokale economie heeft onder andere als doelstellingen:

 • de commerciële activiteiten en initiatieven te co√∂rdineren en te activeren;
 • het bestuderen en adviseren van de situatie van en rond de lokale economie naar de beleidsinstanties toe;
 • de samenwerking en communicatie, tussen het gemeentebestuur en de handelaars enerzijds en tussen de handelaars onderling anderzijds, te bevorderen;
 • voorstellen uit te werken om plaatselijke activiteiten te promoten en begeleiden.

Samenstelling

 • Eveline Van Der Vurst
 • Dorothy Perna
 • Ellen Lauwagie
 • Cindy Schockaert
 • Bruno Van Steenbergen
 • Justine Neyens
 • Nina Le Loup
 • Christine Clement
 • Freddy Lerminiaux