Project N42- UPDATE 19 juli 2023

VLAAMSE OVERHEID

AGENTSCHAP WEGEN EN VERKEER

BEKENDMAKING DEFINITIEF ONTEIGENINGSBESLUIT

Herzele: met het besluit van 10 juli 2023 heeft de Vlaamse minister bevoegd voor mobiliteit en openbare werken het onteigeningsplan definitief vastgesteld voor de realisatie van de innemingen, nodig voor de bouw van een fietsbrug over de gewestweg N42 tussen Vossenhoek en Schonenberg op het grondgebied van Herzele.

Voor deze onteigeningen zijn de bepalingen van het Vlaams Onteigeningsdecreet van 24 februari 2017 van toepassing.

Tegen het genoemde definitieve onteigeningsbesluit van 10 juli 2023 kan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen beroep worden aangetekend. Een verzoekschrift moet binnen 45 dagen via een aangetekende brief aan de Raad van Vergunningsbetwistingen worden gestuurd.

Bekendmaking definitief onteigeningsbesluit fietsbrug N42 Herzele Schonenberg