Proefopstelling Sint-Rochusstraat

De afgelopen maanden ontving het lokaal bestuur Herzele verschillende meldingen van inwoners omtrent gevaarlijke verkeerssituaties met schoolgaande kinderen en zwakke weggebruikers in de straat.

In de Sint-Rochusstraat geldt immers een zonaal toegangsverbod met een uitzondering voor plaatselijk verkeer, landbouwvoertuigen, gespannen en bromfietsers. Dit is ook van toepassing in De Tramzate en de Molendijk (stuk tussen de Sint-Rochusstraat en de Ijzerenwegstraat).

Momenteel merken we dat veel mensen zich niet houden aan deze reglementering. Veel sluipverkeer maakt gebruik van deze landbouwweg, met gevaarlijke situaties tot gevolg voor de zwakke weggebruikers.

Het College van burgemeester en schepenen heeft om die reden na overleg met de politie beslist om een verkeersknip te maken in de straat en dit vanaf 17 mei 2021 gedurende 1 maand.

Door deze verkeersknip zal het niet meer mogelijk zijn om met de wagen door de Sint-Rochusstraat te rijden vanaf de Molendijk tot sporthal Atheneum en omgekeerd.
Men kan wel nog via de Stationsstraat de Sint-Rochusstraat inrijden richting de Tramzate.

We willen met deze maatregel de veiligheid van schoolgaande kinderen, fietsers en wandelaars verhogen en hopen dat iedereen deze proefopstelling respecteert.

Gepubliceerd op vrijdag 30 april 2021 10.11 u.