Het coronavirus in Herzele

Op www.info-coronavirus.be kan je het laatste nieuws over de evolutie van het coronavirus in ons land raadplegen. De veel gestelde vragen worden doorlopend bijgewerkt en kan je hier terugvinden.
Voor meer info kan je terecht op de gratis nationale info-nummers:
 • Gezondheid en openbare orde: 0800 14 689
 • Economie: 0800 12 033
 • Hulp aan Belgen in het buitenland: 02 501 4000

Voor specifieke vragen over de situatie en maatregelen in Herzele kan je contact opnemen via het gratis info-nummer 0800 9550 8 of via veiligheid@herzele.be.

Op deze pagina vind je informatie over de volgende thema's
 1. Federale maatregelen
 2. Hart voor Handelaars
 3. Herzele blijft bewegen
 4. Hart voor Herzele
 5. De Wattenfabriek afhaalbibliotheek
 6. Procedure bij overlijden (begrafenisondernemers)
 7. Gemeentediensten en Sociaal Huis enkel nog toegankelijk op afspraak
 8. Lokaal Dienstencentrum 't Ryckbosch
 9. Woonzorgcentrum Ter Leen 
 10. Kinderdagverblijf Klavertje 4
 11. Centraal Triagepunt Panacea Huisartsen
 12. Hoe voorkom je besmetting
 13. Registreer je op BE-Alert en blijf op de hoogte

1. Federale maatregelen

De Nationale Veiligheidsraad heeft op vrijdag 27 maart 2020 besloten om de bestaande maatregelen te verlangen ten minste tot en met 19 april 2020. De ministeriële besluiten met de maatregelen van de federale overheid kan je onderaan deze pagina nalezen. 
De basisregel is en blijft dezelfde. Je blijft maximaal thuis om externe contacten te beperken. Daarnaast blijft een goede individuele handhygiëne en voldoende sociale afstand belangrijke maatregelen die iedereen moet opvolgen, zowel jong als oud. Een strikte naleving van deze maatregelen is noodzakelijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Burgerzin en solidariteit met de meest kwetsbare personen is onontbeerlijk.
Alle handelszaken en winkels zijn gesloten, met uitzondering van
 • Voedingswinkels, met inbegrip van nachtwinkels (tot 22u00)
 • Dierenvoedingswinkels
 • Apotheken
 • Krantenwinkels
 • Bankautomaten 
 • Postkantoren 
 • Tankstations en de leveranciers van brandstoffen
 • Telecomwinkels met uitsluiting van winkels die enkel accessoires verkopen en enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen op afspraak
 • Winkels voor medische hulpmiddelen, maar enkel voor noodgevallen, waarbij ze slechts één klant per keer mogen ontvangen op afspraak
Deze activiteiten zijn toegestaan
 • Begrafenisceremonies, maar enkel in aanwezigheid van max. 15 personen, met een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon en zonder de mogelijkheid van blootstelling van het lichaam
 • Burgerlijke huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de ambtenaar van de burgerlijke stand
 • Religieuze huwelijken, maar enkel in het bijzijn van de echtgenoten, hun getuigen en de bedienaar van de eredienst
Deze verplaatsingen zijn toegelaten 
 • Om je begeven van en naar de plaatsen waarvan de opening toegelaten is, zoals in de paragrafen hierboven beschreven 
 • Om toegang te hebben tot medische zorgen
 • Hulp bieden aan kwetsbare personen
 • Om professionele verplaatsingen uit te voeren, met inbegrip van het woon-werkverkeer
 • Fysieke buitenactiviteiten (wandelen, hardlopen, fietsen, …), maar alleen met mensen die onder hetzelfde dak wonen of met eenzelfde vriend(in)
  • Op voorwaarde dat het contact met anderen beperkt is (1,5 meter afstand)
  • Op voorwaarde dat deze buitenactiviteiten in de eigen buurt plaatsvinden
Werken
 • Bedrijven, ongeacht hun grootte, kunnen hun activiteiten verder zetten als ze telewerk organiseren voor elke functie waar dit mogelijk is. Bedrijven waar dit niet mogelijk is, moeten de principes van de sociale afstand nauwgezet respecteren
 • Deze regel geldt zowel voor de uitvoering van de werkzaamheden, als voor het door de werkgever georganiseerde vervoer. Als bedrijven niet voldoen aan deze verplichtingen, moeten ze verplicht sluiten. Dit geldt niet voor cruciale sectoren en essentiële diensten.
 • Kinderen van ouders met essentiële beroepen kunnen opgevangen worden in scholen en kinderopvang.
 • Het Agentschap voor Innoveren en Ondernemen (VLAIO) biedt een overzicht van steunmaatregelen om bedrijven zoveel als mogelijk bij te staan, te ondersteunen en te voorkomen dat ze in zware financiële problemen komen.
Afvalophaling (NIEUWE INFO)
 • Op donderdag 2 april start ILvA opnieuw met de inzameling van papier. Er worden extra wagens gehuurd en extra beschermingsmiddelen ingezet om de social distancing te garanderen.
  • De situatie wordt continu geëvalueerd, waardoor aanpassingen aan de dienstverlening mogelijk zijn. 
 • Op dinsdag 7 april heropenen de recyclageparken volgens de normale openingsuren.
 • Bij een bezoek aan een recyclageparken moet je wel enkele richtlijnen strikt naleven:
  • Max. 4 voertuigen per parkwachter
  • Max. 2 personen per voertuig
  • Hou afstand van de andere bezoekers, min. 1,5 meter
  • Blijf in je voertuig, ook in de wachtrij
  • Enkel uitstappen om afval te deponeren
  • Geen cash betalingen mogelijk
 • Je kan terecht met alle afvalfracties waar je voordien mee naar het recyclagepark kon, behalve asbest. De inzameling van asbest wordt niet opgestart om de druk op het beschermingsmateriaal niet te verhogen.
 • De politie houdt toezicht om ervoor te zorgen dat de maatregelen worden gerespecteerd.
 • ILvA roept wel op om niet naar het recyclagepark te gaan als het niet echt nodig is. Wie zijn bezoek kan uitstellen, doet dat best. Enkel zo kunnen we lange wachtrijen vermijden en de social distancing garanderen.
 • Voor meer info kan je steeds terecht op de website en facebookpagina van ILvA.
Openbaar vervoer
 • Het openbaar vervoer blijft behouden. Het dient op zo’n wijze georganiseerd worden dat de regels van social distancing worden gegarandeerd, in het bijzonder het behouden van een afstand van 1,5 meter tussen elke persoon.
Reizen naar buitenland
 • Alle niet-essentiële reizen naar het buitenland zijn verboden
Controle
 • De lokale en federale politie zullen ervoor zorgen dat de maatregelen ter bestrijding van het coronavirus Covid-19 strikt worden nageleefd en zal de gezondheidswerkers bijstaan.

2. Hart voor Handelaars

Veel handelszaken worden getroffen door de coronamaatregelen. Het lokaal bestuur van Herzele wil de getroffen handelaars een financieel hart onder de riem steken en roept daarvoor de Hart voor Handelaars bon in het leven.

Koop je Hart voor Handelaars bon ter waarde van 50,00 euro aan in onze webshop om bij één of meerdere van de deelnemende handelaars te besteden. Het lokaal bestuur legt 5,00 euro bij op elke aangekochte bon, zodat je voor 55,00 euro aankopen kan doen van zodra de handelszaak opnieuw open is

Meer info over de actie en de deelnemende handelszaken op herzele.be/hart-voor-handelaars.

3. Herzele blijft bewegen

Tijdens de coronacrisis geldt de regel: ‘blijf in uw kot’. Door in ons kot te blijven, zouden we durven vergeten dat bewegen belangrijk is. Daar willen we wat aan doen! Blijven sporten is de nieuwe regel, want Herzele blijft bewegen!
Blijf bewegen met onze beweegideeën
Tijdens de maand april lanceren de sportdienst en het lokaal dienstencentrum 't Ryckbosch elke werkdag een nieuw beweegidee voor telewerkers en actieve senioren.
Elke werkdag om 9u00 kan je de nieuwe beweegideeën terugvinden op onze facebookpagina en op Herzele blijft bewegen. Beweeg je mee?

4. Hart voor Herzele

Om de coronacrisis het hoofd te bieden, zijn veel inwoners op zoek naar extra ondersteuning. Terwijl andere inwoners net de handen uit de mouwen willen steken om hun buren te helpen bij zaken zoals boodschappen doen voor een oudere inwoner of even telefoneren, skypen, mailen, … met iemand die alleen is. Daarvoor dient onze actie Hart voor Herzele.

Wil je graag de handen uit de mouwen steken? Kijk dan eerst in jouw eigen, directe omgeving waar je hulp kan bieden. Registreren als vrijwilliger doe je via Hart voor Herzele -Vrijwilligerspunt.

Kan je wat hulp gebruiken? Laat het ons weten!

Heb je nood aan een luisterend oor? Zoek je iemand om je boodschappen te doen? Laat het ons zeker weten. Meld je aan via Hart voor Herzele - ik zoek hulp. Zodra we de geknipte vrijwilliger hebben gevonden voor jouw vraag, nemen we contact op.

5. De Wattenfabriek afhaalbibliotheek

Alle geplande activiteiten (eetfestijnen, vormingen, lezingen, vergaderingen, evenementen,…) in alle lokalen van De Wattenfabriek worden geannuleerd. Er zullen in deze periode geen lessen/examens/toonmomenten van de Academie plaatsvinden.

Afhaalbibliotheek

Je kan online boeken reserveren. Je ontvangt ten vroegste een dag later een bevestiging per mail. Vanaf dan kan je je boeken ophalen in De Wattenfabriek.

Wanneer

Je kan de hele dag door reserveren en op elke dag van de week via bibliotheek.herzele.be
De boeken kan je afhalen in Bibliotheek De Wattenfabriek op de volgende dagen en uren.

 • Dinsdag van 10u00 tot 12u00 en van 16u00 tot 18u00
 • Woensdag van 10u00 tot 12u00 en van 16u00 tot 18u00
 • Donderdag van 10u00 tot 12u00 en van 16u00 tot 18u00
Hoe gaat het in zijn werk
 • Ga naar bibliotheek.herzele.be
 • Klik op 'mijn bibliotheek' en maak je account aan (of log in als je dat al deed)
 • Zoek je materialen (enkel in de collectie van de bibliotheek van Herzele) Klik per materiaal op 'details' en/of op 'reserveer'
 • Volg de gevraagde stappen
 • Wacht op een bevestigingsmail
 • Toon bij het ophalen van je boeken, je eID of lenerskaart
Afspraken

Onze afhaalbalie is er op voorzien, maar we vragen om alleen binnen te komen en je bezoek zo kort mogelijk te houden. Hou tijdens je bezoek ook optimaal afstand van de andere bezoekers en medewerkers.

De uitleentermijn wordt voorlopig vastgelegd op 6 weken, verlengen kan ook online. De reservatiekosten worden niet aangerekend.

 • Inleveren kan enkel via de buitensleuf
 • Onze medewerkers nemen tijdens de afhaaluren geen boeken aan

6. Procedure bij overlijden (begrafenisondernemers) 

Voor het beheer van een overlijden werden specifieke richtlijnen uitgewerkt die begrafenisondernemers dienen op te volgen. Deze richtlijnen gaan onder meer over het transport van het lichaam, de voorbereiding van het lichaam en het groeten door de familie. De maatregelen kan je hier en onderaan deze pagina nalezen. 

Deze procedure werd uitgewerkt omdat het virus nog tot drie dagen na het overlijden aanwezig kan zijn in het lichaam door koeling van het lichaam bij lage temperaturen en hoge luchtvochtigheid.

7. Gemeentediensten en Sociaal Huis enkel nog toegankelijk op afspraak

De toegang tot het Gemeentehuis en het Sociaal Huis wordt beperkt tot mensen met professionele doeleinden waarvoor ondersteuning van de gemeentelijke diensten noodzakelijk is. De toegang wordt enkel verleend na een telefonische afspraak. De afspraken kunnen worden gemaakt over de ganse dag en dus niet enkel tijdens de vroegere toegangsuren in de voormiddag. 

Bijvoorbeeld, het vernieuwen van een identiteitskaart is gezien de huidige situatie niet noodzakelijk en hiervoor kan je momenteel geen afspraak maken. Er worden enkel afspraken gemaakt met professionelen uit sectoren waarvoor dit echt noodzakelijk is, bijvoorbeeld een begrafenisondernemer. Maak zoveel als mogelijk gebruik van het e-loket van de gemeente die toelaat om veel zaken te regelen.

Samengevat:

 • Voor het Gemeentehuis: noodzakelijk om eerst een afspraak te maken via 053 60 70 70
 • Voor het Sociaal Huis (OCMW): noodzakelijk om eerst een afspraak te maken via 053 60 33 14

Ook de gemeentelijke speeltuintjes zijn gesloten.

8. Lokaal Dienstencentrum 't Ryckbosch

LDC 't Ryckbosch is gesloten vanaf 12 maart 2020 tot en met 13 april 2020. Het sociaal restaurant is gedurende die tijd gesloten en alle activiteiten zijn voorlopig opgeschort.

Ons zorgbeleid blijft uiteraard van kracht. Onze medewerkers blijven telefonisch bereikbaar voor al je zorgvragen (hulp bij warme maaltijden, gezinszorg, nood aan een gesprek, ...). We zijn steeds bereikbaar van 9 tot 12 uur en van 13.30 tot 17 uur, behalve op vrijdagnamiddag, om hulp te bieden aan iedereen die daar nood aan heeft. Aarzel dus zeker niet om ons te contacteren.

9. Woonzorgcentrum Ter Leen

Het woonzorgcentrum Ter Leen is gesloten vanaf 12 maart 2020 tot en met 19 april 2020.
Het bezoek aan de bewoners is ten strengste afgeraden. Dit om de gezondheid van onze bewoners niet in gevaar te brengen. Personen ouder dan 65 jaar behoren immers tot de risicogroepen, waardoor de overheid geen risico wil nemen en deze groep wil beschermen.

We gaan zo snel als mogelijk digitale communicatiekanalen inzetten om het contact tussen bewoners en familieleden mogelijk te verzorgen. Meer info hierover volgt zo snel mogelijk.

De interne verhuis van enkele van onze bewoners is voorlopig ook opgeschort.

10. Kinderdagverblijf Klavertje 4

Wie kan terecht in het kinderdagverblijf?
 • De opvang is prioritair open voor kinderen waarvan de ouders niet kunnen thuiswerken, waaronder zeker de ouders die in de essentiële sectoren werken. Bijvoorbeeld de gezondheidssector, het veiligheidspersoneel of de voedingssector.
 • Kinderen van ouders die enkel beroep kunnen doen op de grootouders voor opvang.
Veiligheid boven alles

Om de veiligheid van de kinderen, ouders en kinderbegeleiders te waarborgen, volgt de kinderopvang de richtlijnen van de overheid nauwgezet op. We blijven waakzaam voor ziektesymptomen en passen de voorgeschreven preventieve maatregelen toe:

 • We vragen iedereen om bij het binnenkomen en verlaten van het kinderdagverblijf eerst de handen te ontsmetten
 • Bij het brengen en afhalen van de kinderen, vragen we om aan te bellen en te wachten in de middenruimte. Het betreden van de leefgroep is niet meer mogelijk. Na het aanbellen zal een kinderbegeleider het kind in de middenruimte overnemen en naar de leefgroep brengen. Tijdens het ophaalmoment wordt je kind eveneens naar de middenruimte gebracht.
 • Kinderen die ziek zijn, komen niet naar de kinderopvang. Een kind wordt als ziek aanzien, wanneer je één van de onderstaande symptomen vaststelt:
  • koorts (38°C rectaal gemeten of 37,5°C onder de arm gemeten)
  • acute infectie van de bovenste- en onderste luchtwegen (hoest, keelpijn)
  • neusloop (niet gerelateerd aan allergie, ...)
  • hoesten
 • Wanneer je één van deze symptomen vaststelt, gelieve contact op te nemen met de huisarts. Die beslist of/en hoelang je kind thuis moet blijven.
Lokaal Aanspreekpunt Kinderopvang

Wie tijdens de coronacrisis vragen heeft over opvangmogelijkheden, kan terecht bij het Lokaal Aanspreekpunt Kinderopvang. Ouders die werken in de zorg-, veiligheid-, voeding - en andere essentiële sectoren en opvang nodig hebben of ouders die op zoek zijn naar andere opvangmogelijkheden wanneer een opvangvoorziening sluit, kunnen terecht bij het Lokaal Aanspreekpunt Kinderopvang met al hun vragen.

10. Centraal Triagepunt Panacea Huisartsen

Om de verdere verspreiding van het coronavirus binnen onze regio zoveel mogelijk in te perken en de eigen huisartsen maximaal te beschermen, richten de huisartsen in onze regio een centraal triagepunt Panacea op. Dit centraal triagepunt bevindt zich in het AZ Sint-Elisabeth Zottegem en is enkel toegankelijk na doorwijzing van je huisarts.

Op de website van de wachtpost kan je meer info terugvinden.

Werkwijze

Heb je medische klachten?

 1. Bel altijd eerst naar jouw huisarts (’s avonds en in het weekend bel je naar 09 360 35 00).
 2. Jouw huisarts zal via telefoon een consultatie doen.
 3. Wanneer jouw huisarts een onderzoek noodzakelijk vindt zal de huisarts je doorverwijzen naar het centraal triagepunt. Ga in elk geval niet zelf naar jouw huisarts, het triagepunt of het ziekenhuis.
 4. Wanneer jouw huisarts of de arts van het triagepunt het nodig vindt, zal die jou doorverwijzen naar de spoeddienst van het ziekenhuis. Ga niet zelf naar het ziekenhuis.

Heb je geen klachten maar ben je bezorgd? Bel naar het algemeen infonummer 0800 14 689 of lees meer op www.info-coronavirus.be

11. Hoe voorkom je besmetting?

Om de verspreiding van het virus af te remmen, vraagt de FOD Volksgezondheid aan iedereen om de hygiënemaatregelen strikt toe te passen: 

 • Was regelmatig je handen
 • Gebruik elke keer een nieuw papieren zakdoekje en gooi het weg in een afsluitbare vuilnisbak
 • Heb je geen zakdoek bij de hand? Hoest of nies in de binnenkant van je elleboog
 • Blijf thuis als je ziek bent

Naast aandacht voor je eigen gezondheid en persoonlijke hygiëne, kan je ook verschillende tips toepassen die je contact met anderen beperken: 

 • Vermijd om handen te geven, te kussen of te knuffelen als je iemand begroet
 • Wees aandachtig voor risicogroepen (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)
 • Kinderen worden niet ernstig ziek van het coronavirus, maar kunnen het wel makkelijk verspreiden. Contact tussen kinderen en ouderen is dus af te raden
 • Vermijd contact met mensen die zichtbaar ziek zijn of hou voldoende afstand
 • Behoor je tot een risicogroep (personen ouder dan 65 jaar, diabetici, personen met hart-, long- of nieraandoeningen, kinderen jonger dan 6 maanden, zwangere vrouwen, personen met een verzwakt immuunsysteem…)? Vermijd dan evenementen, want je loopt er meer risico om besmet te geraken

Zo verlicht je het werk van dokters en ziekenhuizen en help je mee om kwetsbare personen te beschermen. Iedereen heeft een rol om ervoor te zorgen dat het coronavirus zo weinig mogelijk verspreidt.

12. Registreer je op BE-Alert en blijf op de hoogte 

Na registratie op BE-Alert krijg je steeds de meest actuele en correcte informatie bij een noodsituatie, zoals we die nu meemaken. Registreer je en blijf op de hoogte van de laatste ontwikkelingen! Zowel jouw inschrijving als de berichten die je zal ontvangen zijn gratis.