Schuldbemiddeling

Schuldbemiddeling heeft tot doel de financiĆ«le draagkracht van iemand die gebukt gaat onder overmatige schuldenlast te herstellen.  Het gaat om een gerechtelijke procedure die wordt toevertrouwd aan de arbeidsrechtbank.  Deze duidt een schuldbemiddelaar aan die een aanzuiveringsregeling moet uitwerken . Dergelijke regeling moet toelaten de schulden, in de mate van het mogelijke, te betalen en toch nog een menswaardig leven te leiden.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met de maatschappelijk werker.