Financiële tussenkomst bij het betalen van uw energiefacturen

Als u problemen hebt met de betaling van uw energiefacturen, kunt u bij het sociaal huis een financiële tussenkomst in de energiefacturen aanvragen.

Procedure

U neemt contact op met het sociaal huis en maakt een afspraak met een maatschappelijk werker. De maatschappelijk werker onderzoekt uw sociale en financiële situatie.

 

Bedrag

Financieel voordeel

Het bedrag van de tussenkomst is afhankelijk van uw financiële situatie. Het is ook mogelijk dat u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen, ook dat is afhankelijk van uw situatie.

Wat meebrengen

  • identiteitsbewijs
  • huurcontract
  • energiefacturen
  • bewijs van inkomsten (bv. loonfiches, uitkeringen, pensioen,...)
  • recente rekeninguittreksels van de laatste 2 maanden.

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken te bezorgen.