Aankoop van een compostbak of compostvat

Een belangrijk deel van het huishoudelijk afval zoals het groente-, fruit- en tuinafval, kan je zelf verwerken. Door het thuis te verwerken tot compost halveer je jouw huisvuilzak en maak je een bodemverbeteraar voor jouw eigen tuin. Thuiscomposteren kan op verschillende manieren. Je kan het afval composteren in een compostvat, een compostbak, een wormenbak of op een composthoop. Wie wil starten met thuiscomposteren, kan een compostvat of een compostbak aankopen via de gemeente.

Bedrag

Een compostvat kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur aan 25 euro.

Een compostbak kan aangekocht worden bij het gemeentebestuur aan 40 euro (hout) of 70 euro (kunststof). 

Schrijf hiervoor het bedrag over op rekeningnummer BE46-0910-0029-1736 met vermelding 'aankoop compostvat/bak + naam + adres'. Het compostvat of de compostbak wordt bij jou thuis geleverd.