Uitwisseling van plannen van ondergrondse kabels en leidingen (Kabel- en Leidinginformatieportaal KLIP)

Via het Kabel- en Leidinginformatieportaal (KLIP) kunt u bij de beheerders van ondergrondse kabels en leidingen plannen aanvragen die u nodig heeft voor de uitvoering van werken in de buurt van die leidingen.

Iedereen die grondwerken uitvoert moet via het KLIP een planaanvraag doen om schade aan leidingen en kabels ten gevolge van graafwerken te vermijden. Het gebruik van KLIP is toegankelijk voor professionele planaanvragers, zoals aannemers, nutsbedrijven, opdrachtgevers, ... en ook voor particulieren.

Voorwaarden

Wanneer u op het grondgebied van het Vlaamse Gewest grondwerken wilt uitvoeren, bent u verplicht een planaanvraag in te dienen:

 • Grondwerken zijn alle activiteiten die een impact hebben op het grondoppervlak of de ondergrond en schade kunnen veroorzaken aan kabels- en leidingen.
 • Er wordt geen onderscheid gemaakt tussen openbaar en privaat domein.

Een planaanvraag is niet verplicht:

 • als u enkel manuele grondwerken uitvoert
 • als het een geval van overmacht betreft
 • als de werken uitgevoerd worden op grond in eigen beheer en u bovendien zeker weet dat er sinds de laatste planaanvraag niets is veranderd aan de ligging van kabels en leidingen.

Professionele en particuliere planaanvrager

De planaanvrager is een persoon of organisatie die van plan is grondwerken uit te voeren in het Vlaamse Gewest. Een planaanvrager dient een planaanvraag in. Zo brengt hij alle bij het KLIP aangesloten kabel- en leidingbeheerders op de hoogte van zijn intentie om (graaf)werken uit te voeren. De bij het KLIP aangesloten KLB's bezorgen de gegevens van hun kabels of leidingen via het KLIP. De planaanvrager bekijkt de ingediende aanvragen en antwoorden in een viewer.

Een professionele planaanvrager (bv. aannemer) voert beroepshalve planaanvragen uit. Hij is verplicht zich eenmalig te registreren voor zijn organisatie. Een professionele planaanvrager raadpleegt niet enkel zijn eigen plannen, maar ook de plannen van zijn organisatie. Bovendien kan hij de opgevraagde plannen in IMKL-formaat downloaden.

Een particuliere planaanvrager raadpleegt enkel zijn eigen plannen en kan geen IMKL-gegevens downloaden.

Procedure

KLIP maakt het voor planaanvragers mogelijk om via een elektronische aanvraag de plannen te verkrijgen van alle kabel- en leidingbeheerders die op de plaats van de geplande werken ondergrondse kabels en leidingen beheren:

 • Kabel- en leidingbeheerders treden toe tot het KLIP en definiëren hun beheerzones.
 • De planaanvrager meldt zich op de KLIP-website en definieert de graafzone.
 • KLIP gaat na welke kabel- en leidingbeheerders aanwezig zijn in de werkzone en stuurt hen de planaanvraag door.
 • De planaanvrager krijgt een overzicht van de aanwezige leidingbeheerders.
 • De betrokken kabel- en leidingbeheerders bezorgen alle informatie over hun kabels en leidingen aan het KLIP.
 • De planaanvrager krijgt binnen de 7 werkdagen een geïntegreerd antwoord terug (15 werkdagen als ook KLIM-plannen worden opgevraagd).

De planaanvrager kan de plannen online raadplegen, met een uniforme kaart en een uniforme legende. De planaanvrager mag niet starten met de uitvoering van de werken vooraleer hij de plannen gekregen heeft.

Professionele gebruikers en particulieren die KLIP willen gebruiken, moeten telkens verplicht aanmelden (eID of gebruikersaccount).

Meer info en de nodige handleidingen vindt u op de website van Digitaal Vlaanderen.

Bedrag

Kost

Voor elke planaanvraag moet de planaanvrager een retributie betalen. Per planaanvraag betaalt u:

 • 5 euro voor kleine werken (planaanvraagzone is kleiner dan 200 m²)
 • 10 euro voor grote werken (planaanvraagzone is groter dan 200 m²).

Als u ook de IMKL-data bestelt, betaalt u 5 euro extra.

De retributie verzekert de dienstverlening. Het dekt de operationele kost en zorgt voor de verdere uitbouw en het onderhoud van het KLIP-platform.

Professionele planaanvragers kunnen werken met een vooruitbetaald krediet.