Premie voor een jubilerende vereniging

Erkende Herzeelse verenigingen die een jubileum vieren (bv. 25, 50 of 75 jaar bestaan), kunnen in aanmerking komen voor een premie.

Procedure

De vereniging neemt contact op met de dienst Cultuur en Feestelijkheden.

Het gemeentebestuur nodigt de vereniging vervolgens uit op een feestelijk moment in aanwezigheid van het College van burgemeester en schepenen. Deze feestelijke momenten worden op vaste tijdstippen en meermaals per jaar georganiseerd.

Bedrag

Het bedrag van de premie is afhankelijk van het jubileumjaar (bv. 50 jaar) en bedraagt minimum 100 en maximum 500 euro.