Niet-dringende interventies van de brandweer bij extreem weer

Als u tijdens tijdens storm of wateroverlast de brandweer nodig hebt, maar er is niemand in (potentieel) levensgevaar, moet u niet naar het noodnummer 112 bellen. U kunt hulp vragen van de brandweer in uw buurt:

  • via het e-loket van 1722
  • op het betalende nummer 1722 (enkel indien geactiveerd)
  • rechtstreeks bij het brandweerkorps van uw gemeente (telefonisch of via hun eigen e-loket, indien beschikbaar).

Tijdens extreme weersomstandigheden zal 1722 geactiveerd worden voor niet-dringende interventies van de brandweer. Bedoeling is dat het noodnummer 112 zo niet overbelast raakt en zo mensen in levensgevaar sneller geholpen kunnen worden.

Voorwaarden

De brandweer helpt altijd eerst de mensen die in levensgevaar zijn, bv. wanneer er gewonden zijn, bij brandgevaar of instortingsgevaar of bij gevaren op de openbare weg (omgevallen boom, doorgesneden kabels, gaslek, gevallen stenen, ...). Enkel in die gevallen mag u het noodnummer bellen.

Na extreem weer kan de brandweer ook niet-dringende interventies uitvoeren, bijvoorbeeld:

  • veel schade aan de dakbedekking
  • ondergelopen kelder
  • wateroverlast op de openbare weg.

Wanneer er geen risico op levensgevaar is en er voor de schade geen interventie van de brandweer nodig is, neemt u contact op met een gekwalificeerde professional (elektricien of netbeheerder, aannemer, boomzager, ...). U mag de brandweer niet contacteren voor bv. een elektriciteitspanne, een omgevallen boom in de tuin, een beschadigd tuinhuis, hagelschade aan een voertuig, ...

Procedure

Of vul het webformulier in op de startpagina van www.bvlar.be.

Bedrag

Kost

Oproepen naar 1722 zijn betalend.