Premie voor een huwelijk of samenlevingscontract

Bij een huwelijk of het afsluiten van een samenlevingscontract krijg je van lokaal bestuur Herzele een premie van 20 euro per persoon. Het gaat om een gemeentelijke geschenkbon, d.i. een waardebon waarmee je kan betalen bij deelnemende Herzeelse handelszaken.

Voorwaarden

De premie wordt toegekend aan alle personen die in Herzele in het huwelijk treden of die in Herzele een samenlevingsovereenkomst afsluiten en die in Herzele in de bevolkingsregisters zijn ingeschreven op het ogenblik van het afsluiten van het huwelijk of de samenlevingsovereenkomst.