Inleveren afval in recyclagepark

Intercommunale ILvA baat 15 recyclageparken uit. Als inwoner van ILvA-gemeente Herzele mag u uw afval naar al deze recyclageparken brengen. Het inzamelsysteem en de tarieven zijn er overal hetzelfde. U kan dus naar het recyclagepark van Herzele gaan of naar een recyclagepark dat het best voor u bereikbaar is, ook al ligt dat niet in onze gemeente.

Procedure

Met uw identiteitskaart (of een bezoekerskaart) heb je toegang tot elk ILvA-recyclagepark.

Niet-Belgen die in een ILvA-gemeente zijn gedomicilieerd maar geen elektronische identiteitskaart bezitten, kunnen een bezoekerskaart voor het gezin aanvragen bij ILvA. De eigenaars van een tweede verblijf, verbouwers en erkende verenigingen kunnen een bezoekerskaart aanvragen bij de gemeente.

Gezinnen die pas bij de gemeente zijn ingeschreven kunnen, in afwachting van de definitieve domiciliëring via het bevolkingsregister, bij de gemeente een activatiekaart aanvragen, waarmee ze in de tussentijd toegang krijgen tot de ILvA-recyclageparken.

Ook zelfstandigen en KMO’s mogen afval naar het recyclagepark brengen. Zij hebben daar wel een KMO-bezoekerskaart voor nodig, die ze kunnen aanvragen bij ILvA. Zij hebben geen recht op de 100 kilogram gratis recycleerbaar afval.

U mag op het recyclagepark met voertuigen die maximum 7.000 kg wegen en minder dan 8 m lang zijn (aanhangwagen inbegrepen, geladen en bemand).

U mag ook te voet met je afval komen, maar dan moet u ter plaatse de kruiwagen van ILvA gebruiken. Deze manier is ook aangewezen voor toegang via tweewielers waarvan het frame niet reageert op de magnetische lus bij de ingang.

Bedrag

U betaalt per kilogram afval dat u brengt. U wordt gewogen bij het binnen rijden en bij het buiten rijden. Het verschil tussen beide gewichten is het aantal kilogram afval dat u hebt gebracht. De prijs per kilogram loopt op naarmate het aantal kilogram dat uw gezin in dat kalenderjaar heeft gebracht. De eerste 100 kilogram recycleerbaar afval dat een gezin brengt per kalenderjaar is gratis.

De tarieven kan u vinden op de website van ILvA.

Jaarlijks mag elk gezin de eerste 100 kg recycleerbaar afval gratis brengen. U mag dan tijdens die bezoeken wel enkel recycleerbaar afval brengen. Hebt u dan ook niet-recycleerbaar afval bij, dan moet u betalen. Eerst het niet-recycleerbaar afval lossen en onmiddellijk daarna opnieuw een nieuwe toegang nemen met enkel het recycleerbaar afval is toegelaten.

KMO’s, eigenaars tweede verblijven, verbouwers, verenigingen met een bezoekerskaart en mensen met een activatiekaart genieten deze vrijstelling niet.

Er is een globale korting van 10% voor het bezoek waarin u enkel recycleerbaar afval aanvoert.

Elk gezin kan jaarlijks 200 kg hechtgebonden asbest gratis brengen. De voorwaarde is dat u enkel hechtgebonden asbest brengt. Hebt u ook ander afval mee, dan geldt het normale tarief. Wilt u asbest brengen? Druk dan eerst op de “asbestknop” aan de ingangszuil voor u uw identiteitskaart in de gleuf steekt. De recyclageparkwachter komt de aangeboden vracht eerst controleren, zodat hij de vrijstelling kan toekennen.

U kan op het recyclagepark betalen met

  • Bancontact
  • Munten
  • Kredietknop: Wanneer u op de kredietknop duwt, moet u betalen binnen de 5 dagen. Daarna wordt u een extra administratiekost van 5 euro aangerekend. De gegevens voor de overschrijving vindt u terug op het ticket dat u ontvangt bij het gebruik van de kredietknop.