Bouwlijn

Bij bouwen of oprichten van constructies dient de goedgekeurde bouwlijn te worden opgevolgd. Meestal zorgt de architect of de aannemer voor het uitzetten van die bouwlijn. Indien die deskundigen er niet zijn, zorgt de bouwheer zelf voor het correct aanhouden van de bouwlijn.

Slechts in uitzonderlijke gevallen komt de gemeente tussenbeide, bv. bij betwistingen.

Procedure

Voor informatie over de ligging van de bouwlijn neem je best contact op met de dienst Stedenbouw en Ruimtelijke Ordening.