Verwaarloosde woningen en gebouwen

Een woning of gebouw wordt beschouwd als verwaarloosd wanneer het ernstig zichtbare en storende gebreken of tekenen van verval vertoont aan de buitenmuren, voegwerk, schoorstenen, dakbedekking, dakgebinte, buitenschrijnwerk, kroonlijst, dakgoten enzovoort.

Verwaarlozing is dus een begrip dat de uiterlijke kenmerken van een gebouw of woning beoordeelt. De binnenzijde van het gebouw of de woning valt buiten beschouwing. Het gaat bij verwaarlozing om elementen die van de openbare weg zichtbaar zijn.

Procedure

De gemeente Herzele is sinds 2018 inventarisbeheerder van de verwaarloosde woningen en gebouwen en stelt de toestand vast in een gemeentelijke inventaris van verwaarloosde gebouwen en woningen. De gemeente stelt dus zelf alle vaststellingen op het vlak van verwaarlozing.

Bedrag

Woningen en gebouwen die terecht komen op het gemeentelijk register van verwaarloosde woningen en gebouwen, zullen in bepaalde gevallen een heffing moeten betalen.