Leegstaande woningen en gebouwen

Op 8 november 2022 werd een infosessie gehouden over leegstand. Je kan de presentatie daarvan onderaan deze pagina downloaden.

Heel wat woningen en gebouwen zijn in slechte staat, omdat ze lang leeg staan. Gemeenten zijn op basis van art. 2.2.6-2.2.9 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid (DGP) verplicht een inventaris van leegstand op te maken.

Procedure

Herzele houdt een leegstandsregister bij van woningen en gebouwen.

Bedrag

De gemeente Herzele heft jaarlijks een belasting op de leegstand van woningen en gebouwen. Via de belasting wil de gemeente eigenaars ertoe aanzetten hun panden weer in gebruik te (laten) nemen.