Leegstaande woningen en gebouwen

Heel wat woningen en gebouwen zijn in slechte staat, omdat ze lang leeg staan. Gemeenten zijn op basis van art. 2.2.6-2.2.9 van het Decreet Grond- en Pandenbeleid (DGP) verplicht een inventaris van leegstand op te maken.

Procedure

Herzele houdt een leegstandsregister bij van woningen en gebouwen.

Bedrag

De gemeente Herzele heft jaarlijks een belasting op de leegstand van woningen en gebouwen. Via de belasting wil de gemeente eigenaars ertoe aanzetten hun panden weer in gebruik te (laten) nemen.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de opname van woningen en gebouwen in het leegstandsregister nalezen en/of downloaden.