Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen vormen dikwijls een smet op onze leefomgeving. Zij staan jarenlang te verkommeren en trekken zwerfvuil en vandalisme aan. Deze gebouwen nemen ruimte in die niet gebruikt wordt.

De Vlaamse overheid neemt maatregelen waarmee zij een bijdrage wil leveren aan het voorkomen van leegstand en verwaarlozing van dit soort bedrijfsgebouwen. Deze maatregelen spitsen zich toe op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten van minimaal 5 are. De gemeente neemt maatregelen als het gaat om leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen van minder den 5 are op het eigen grondgebied.

Procedure

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten in Vlaanderen van minimaal 5 are worden opgenomen in een inventaris. Die inventaris wordt jaarlijks bijgewerkt. Elke gemeente dient ieder kalenderjaar een gemeentelijke lijst op te stellen van leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten die op haar grondgebied zijn gelegen. Deze lijst dient vóór 1 maart van elk kalenderjaar aan het departement Omgeving te worden toegestuurd.

Leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten kleiner dan 5 are in Herzele komen in het gemeentelijk leegstandsregister. Op deze pagina vind je het reglement met betrekking tot de opname van woningen en gebouwen in het leegstandsregister.

Bedrag

De eigenaar moet een heffing betalen. De heffing op leegstaande en verwaarloosde bedrijfsgebouwen is een Vlaamse gewestbelasting. De gemeenten kunnen op dit bedrag nog opcentiemen heffen. Herzele doet dat.