Meerjarenplan - BBC beleidsplan

Het bestuur stelde een meerjarenplan op voor de bestuursperiode 2014-2019. Het is de vertaling van de politieke lijn van dit gemeentebestuur, samengevat in de beleidsslogan 'Voor een gezond, actief en zorgzaam Herzele'. Het zet het bestuursakkoord om in concrete visies met acties en maatregelen.

Procedure

Dit is het eerste meerjarenplan dat opgemaakt is volgens de nieuwe planningsmethodiek voor de Vlaamse lokale besturen: de BBC-methodiek.

Hierdoor is niet de volledige werking van de gemeente gevat. Dagdagelijkse handelingen zoals het uitleveren van identiteitskaarten zijn niet onderhevig aan deze vernieuwingen en worden er ook niet in opgenomen, ook al maken ze zelfs wezenlijk deel uit van de handelingen van elk gemeentebestuur. De nieuwe methodiek van de Beleids- en Beheersmethodiek is een 'doelstellingenmethodiek'. Bestuurshandelingen van de gemeente, die niet onder een specifieke doelstelling ressorteren, ga je in dit document niet terugvinden.

Regelgeving

Op deze pagina vind je de toelichting bij het meerjarenplan 2014-2019. De toelichting omvat een verduidelijking bij alle doelstellingen, actieplannen en acties die voorzien zijn binnen het kader van de nieuwe BBC-methodiek.