Contant te betalen belasting op de stedenbouwkundige dossiers en uittreksels

De gemeente Herzele heft een contant te betalen belasting op de verkavelingaanvragen (inclusief verkavelingwijzigingen), stedenbouwkundige inlichtingen (stedenbouwkundige informatie notarissen), aanvragen voor een stedenbouwkundige attest, aanvragen voor een uittreksel van het vergunningenregister, aanvragen voor een uittreksel uit het plannen register en aanvragen voor een planologisch attest.

Deze belasting is verschuldigd door de aanvrager aan wie trouwens de eindbeslissing of het advies over de aanvraag of het uittreksel of het attest wordt afgeleverd.

Deze verordening is niet toepasselijk op het afleveren van stukken die onderworpen zijn aan de belasting van een bijzonder recht ten voordele van de gemeente krachtens een wet, een algemeen of een provinciaal reglement of een bijzonder gemeentelijk reglement.

Procedure

De belasting wordt onmiddellijk geïnd tegen afgifte van een betalingsbewijs. Als de contantbelasting niet kan worden geïnd, dan wordt de belasting een kohierbelasting.

Regelgeving

Het reglement met betrekking tot de contant te betalen belasting op de stedenbouwkundige dossiers en uittreksels kan je hier nalezen: