Belasting op drank- en snoepautomaten

De gemeente Herzele heft een belasting op drank- en snoepautomaten die vrij toegankelijk voor iedere willekeurige gebruiker staan opgesteld en op deze die ondergebracht zijn in automatenwinkels.

De belasting is verschuldigd voor de automaten opgesteld tijdens een onbepaalde periode van het aanslagjaar. De belasting is verschuldigd door de natuurlijke of de rechtspersoon, die de automaat exploiteert. Als de exploitant onbekend of onbestaande is, is de belasting ten laste van de eigenaar van de grond waarop de automaat zich bevindt . 

Procedure

De belastingschuldige dient aangifte te doen van de belastbare elementen uiterlijk op 31 december van het aanslagjaar.

De belasting wordt ingevorderd door middel van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en Schepenen. 

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de belasting op drank- en snoepautomaten nalezen.