Belasting op frituren, hot-dog- en escargotskramen

De uitbaters van de op het grondgebied van onze gemeente, bestendig zowel als deze enkel tijdens de weekends opgestelde frituren, evenals deze voor verkoop van hotdogs, escargots en dergelijke moeten een belasting betalen.

Procedure

De belasting wordt ingevorderd bij wijze van een kohier dat vastgesteld en uitvoerbaar verklaard wordt door het College van burgemeester en schepenen.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de belasting op frituren, hot-dog- en escargotskramen nalezen.