Aanvullende belasting op de personenbelasting

De gemeenten mogen een aanvullende belasting vestigen op de personenbelasting. Deze belasting wordt berekend door een percentage toe te passen op de basispersonenbelasting. Alle inwoners van de gemeente die onderworpen zijn aan de personenbelasting zijn ook onderworpen aan de gemeentebelasting.

Procedure

De gemeentebelasting wordt samen met de personenbelasting geïnd. Je vindt de bedragen van de gemeentebelasting helemaal op het einde van het aanslagbiljet. Je krijgt dus geen aparte aanslag voor deze belasting.

Bedrag

Elke gemeente legt elk jaar het tarief van de gemeentebelasting voor haar grondgebied vast. Op deze pagina kan je het reglement met betrekking tot de aanvullende belasting op de personenbelasting nalezen.