Buitenschoolse kinderopvang De Buiteling

Buitenschoolse Kinderopvang De Buiteling is erkend door Kind & Gezin als Initiatief voor Buitenschoolse Opvang (IBO). De Buiteling vangt kinderen van 2,5 tot 12 jaar voor- en naschools op. Eveneens op pedagogische studiedagen, schoolvrije dagen en tijdens de schoolvakanties kunnen de kinderen bij De Buiteling terecht.

Vestigingsplaatsen

De Buiteling heeft zes vestigingsplaatsen, in verschillende scholen gelegen in Groot-Herzele:

 • De Buiteling Herzele (Tuinwijkstraat 2)
 • De Buiteling Hillegem (Ledebergstraat 106)
 • De Buiteling De Vlindertuin (Provincieweg 88, Borsbeke)
 • De Buiteling Steenhuize (Kloosterberg 25)
 • De Buiteling Sint-Lievens-Esse (Populierestraat 10)
 • De Buiteling VBS Borsbeke (Provincieweg 73B)

De verschillende vestigingsplaatsen van De Buiteling zijn ingericht op maat van de kinderen en bieden talloze spelmogelijkheden. Op schooldagen krijgt vooral het spontaan spel aandacht. Naast spontaan spel is het geleid spel van groot belang. Zeker op woensdagnamiddag en tijdens de vakantiedagen bieden de begeleiders een gevarieerd en creatief spelaanbod aan. De kinderen worden opgevangen in een huiselijke sfeer door een vaste groep van begeleid(st)ers. Zij hebben een aangepaste opleiding genoten en krijgen permanente vorming.

Openingsuren

De kinderen kunnen op de vestigingen opgevangen worden:

 • vóór de schooluren: van 06u30 tot het uur van aanvang van de lessen
 • na de schooluren: vanaf het uur van einde van de lessen tot 18u30
 • woensdagnamiddag*: vanaf het uur van einde van de lessen tot 18u30
 • pedagogische studiedagen, schoolvrije dagen en vakantieperiodes (herfst-, kerst-, krokus-, paas- en zomervakantie)**: vanaf 06u30 tot 18u30

*Op woensdagmiddag worden de kinderen van VBS Borsbeke en De Vlindertuin met de schoolbus naar De Buiteling Herzele gebracht. De kinderen van VBS Steenhuize worden met de schoolbus naar De Buiteling Sint-Lievens-Esse gebracht. De kinderen van VBS Hillegem blijven ter plaatse.

** Op pedagogische studiedagen, schoolvrije dagen en vakantieperiodes worden alle kinderen opgevangen in De Buiteling Herzele. Tijdens de paas- en zomervakantie worden enkel de kinderen van 2,5 tot 6 jaar (kleuters) opgevangen in De Buiteling. De kinderen vanaf 7 jaar en ouder kunnen dan terecht op de Speelpleinwerking Pinokio.

Sluitingsdagen

Op de volgende dagen in de buitenschoolse kinderopvang gesloten:

 • woensdag 2 januari 2019
 • woensdag 24 april 2019
 • vrijdag 31 mei 2019
 • vrijdag 28 juni 2019 (namiddag)
 • vrijdag 12 juli 2019
 • vrijdag 16 augustus 2019
 • donderdag 29 augustus 2019
 • vrijdag 31 augustus 2019
 • van dinsdag 24 december 2019 tot 2 januari 2020 

Procedure

Uw kind(eren) inschrijven voor De Buiteling gebeurt via de online applicatie Ticketgang (https://herzele.ticketgang.eu). U start met het aanmaken van een gezinsaccount of u kan wijzigingen aanbrengen aan een reeds bestaande account (bv. een tweede of derde kind toevoegen). Daarna kan u reservaties toevoegen voor uw kind(eren) in een vestiging van De Buiteling.

Onderaan deze pagina vindt u een handleiding. Lukt het niet of hebt u geen toegang tot internet, neem dan contact op met de coördinator(s) van De Buiteling of kom langs op het bureau.

Wanneer u voor de eerste keer een account aangemaakt hebt, ontvangt u per mail of per post ons huishoudelijk reglement, de ouderbijdrage en de schriftelijke overeenkomst.

Richtlijnen bij het inschrijven

Voor reservaties tijdens schooldagen kan u de avond ervoor uw kind nog inschrijven. Opgelet: We verwachten dat u uw kinderen elke schooldag en elke week inschrijft, ook al komen uw kinderen elke week op dezelfde dagen naar de opvang. Dit is belangrijk naar verzekering toe. Wanneer kinderen zonder inschrijven toch in de opvang moeten worden opgevangen, kan hiervoor een extra tarief worden aangerekend.

 Voor inschrijvingen op pedagogische studiedagen, schoolvrije dagen en schoolvakanties ontvangt u enkele weken op voorhand van ons een e-mail of brief waarin de uiterste inschrijvingsdatum zal vermeld staan.

Wilt u een reservatie annuleren, dan kan dat. U kan dit zelf doen door in Ticketgang uw reservatie aan te klikken en deze te annuleren. U dient enkel een reden op te geven voor uw annulatie ( bv. geen opvang nodig). U kan hiervoor ook altijd bellen naar de coördinator(s) van De Buiteling of mailen.

Bedrag

Op deze pagina kan u het tariefreglement nalezen.

Meer info

Het algemeen aanspreekpunt is bereikbaar via de algemene contactgegevens (zie contactblok rechts op deze pagina).

Voor algemene vragen kan u dagelijks terecht bij de begeleiders op de verschillende vestigingsplaatsen:

 • De Buiteling Herzele (Tuinwijkstraat 2): 0470 42 32 65
 • De Buiteling Hillegem (Ledebergstraat 106): 0499 69 92 93
 • De Buiteling Vlindertuin (Provincieweg 88): 0499 75 71 92
 • De Buiteling Steenhuize (Kloosterberg 25): 0491 71 34 96
 • De Buiteling Sint-Lievens-Esse (Populierestraat 10): 0491 71 34 95
 • De Buiteling VBS Borsbeke (Provincieweg 73B): 0499 75 71 92