Huis-aan-huisinzameling van grofvuil

Alle huishoudelijk afval dat u niet in een restafvalzak of afvalcontainer kunt stoppen is grofvuil: huisraad, meubels, vloerbekleding, … Goederen die in goede staat zijn, kunt u aan een kringwinkel bezorgen (meubelen, kleding, schoenen en elektrische apparaten).

Opgelet: afgedankte elektrische en elektronische apparaten (AEEA), autobanden, bouw- en sloopafval zijn geen grofvuil.

Procedure

Grofvuil wordt huis aan huis ingezameld.


Bel naar ILvA op het nummer 053-85 85 45 of vul het formulier in. ILvA laat telefonisch of per mail weten wanneer je grofvuil zal worden ingezameld. Laat ook weten wat je zal aanbieden.