Gemeentemonitor: cijfers en statistieken over Herzele

Van elke gemeente in Vlaanderen beschikt de Vlaamse overheid over een gemeentemonitor, een verzameling van allerhande cijfers en statistieken over de gemeente en haar OCMW.

De gemeentemonitor omvat drie delen gegevens die respectievelijk gaan over:

  • de omgeving waarin het bestuur functioneert (voornamelijk demografische cijfers)
  • de bestuurskracht van het gemeente- of OCMW-bestuur (voornamelijk gegevens over personeelsleden en de financiële situatie van het lokaal bestuur)
  • de verschillende beleidsdomeinen waarbinnen het bestuur werkt, met relevante gegevens over onderwijs, welzijn, milieu, economie en werkgelegenheid.

Naast cijfers voor de afzonderlijke gemeenten, geeft de gemeentemonitor ook gemiddelden weer van alle Vlaamse gemeenten en van de gemeenten binnen een cluster van gemeenten. Dat geeft een lokaal bestuur de mogelijkheid om zich te vergelijken met andere besturen die zich in een gelijkaardige situatie bevinden.

U kunt de cijfers uit de gemeentemonitor online bekijken in tabellen, grafieken of op een kaart van Vlaanderen. Zo kunt u de huidige situatie en trends over de jaren heen vergelijken tussen verschillende gemeenten.

De kerncijfers worden ook verzameld in aparte gemeentelijke rapporten (in pdf). De rapporten worden vernieuwd zodra er nieuwe actuele cijfers beschikbaar zijn. Door de geregelde actualisering van de cijfergegevens moet u rekening houden met de productiedatum van het document. U kunt de meest recente gemeentelijke rapporten raadplegen op de website van Statistiek Vlaanderen. Ook dat van Herzele.

Tot 2017 werden de gemeentelijke statistieken verzameld in de gemeentelijke profielschetsen. Statistiek Vlaanderen heeft de cijfers van de oorspronkelijke profielschetsen aangevuld met indicatoren uit een grootschalig onderzoek bij de inwoners, Gemeentemonitor 2017.

De bevraging werd via een steekproef uitgevoerd bij de inwoners van 16 jaar en ouder in 295 Vlaamse steden en gemeenten. De inwoners van de 13 Vlaamse centrumsteden werden bevraagd in het kader van de Stadsmonitor.