Tussenkomst in de begrafeniskosten van oud-strijders

Het gemeentebestuur voorziet een tussenkomst in de onkosten van de begrafenis van een oud-strijder.

 

Voorwaarden

De aanvrager moet het bewijs kunnen leveren dat de overledene officieel erkend was als oud-strijder, werkweigeraar, gedeporteerde of weerstander. De aanvrager moet ook de bewijsstukken kunnen voorleggen dat hij heeft ingestaan voor de onkosten van de begrafenis van de overledene.

 

Procedure

Indien je aan de voorwaarden voldoet voor het verkrijgen van deze tussenkomst, kan je contact opnemen met de dienst Sociale Zaken.

 

Bedrag

De tussenkomst bedraagt 50 euro.