Zwerfvuil

Zwerfvuil is één van de meest storende factoren in het straatbeeld. Het is niet alleen milieuonvriendelijk, het kan in sommige gevallen ook gevaarlijk zijn voor mens en dier. Rondslingerende blikjes en papiertjes, sigarettenpeuken, kauwgom, lege verpakkingen, kleine vormen van afval , … geven de straten een onverzorgde indruk en dragen bij tot de verloedering van een buurt.

Sommige mensen dumpen zelfs vuilniszakken, grote hoeveelheden afval, afgedankte meubelen, huishoudtoestellen e.d. in grachten, bossen of verlaten weilanden. Wie zich hieraan schuldig maakt, wordt uiteraard zwaarder gesanctioneerd en mag rekenen op een tussenkomst van het parket.

Het opruimen van dit afval kost de overheid, en daarmee ook de belastingbetaler, enorm veel geld.

Waar zwerfvuil ligt, wordt gemakkelijk afval bijgegooid. Andersom geldt hetzelfde: wanneer nergens een blikje of papiertje ligt, word je ook niet gestimuleerd om afval achter te laten. Elke gemeente zet de nodige middelen in om zwerfvuil aan te pakken en de straten proper te houden. Maar een propere leefomgeving begint vaak bij jezelf.

Bewoners en bezoekers storen zich aan zwerfafval, maar zijn gelijktijdig zelf ook vaak de veroorzakers. Om het ontstaan van zwerfvuil te voorkomen, richt onze communicatie zich op gedragsverandering en participatie. Gooit u wel eens achteloos een papiertje op de grond ? Veeg je regelmatig je stoep ? Misschien kan je in de toekomst hier even bij stilstaan. Als iedereen een inspanning levert, kunnen we onze leefomgeving samen proper houden.

Meer info

Zie je zelf zwerfvuil liggen, dan kan je dit melden. Dit kan via Trefpunt.