Geluidsoverlast en nachtlawaai

Elk geluid dat zonder noodzaak wordt veroorzaakt of te wijten is aan een gebrek aan voorzorg en dat van aard is de rust van de inwoners te verstoren, is verboden. Het is ook verboden om nachtlawaai te veroorzaken. Met nacht wordt de tijdspanne tussen 22u00 en 06u00 bedoeld. 

Regelgeving

Deze regelgeving is onderdeel van het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Op deze pagina kan je het reglement nalezen en/of downloaden.

De officier van bestuurlijke politie kan, na een eerste waarschuwing en tot de eerstvolgende ochtendopening, de voor het publiek toegankelijke gelegenheid sluiten, wanneer de exploitatie ervan de openbare rust verstoort.

Uitzonderingen

Tenzij het geluid het gevolg is van:

  • werken aan de openbare weg of voor het aanleggen van openbare nutsvoorzieningen, uitgevoerd met toestemming van de daartoe bevoegde overheid of in opdracht van die overheid;
  • werken die op werkdagen en zaterdagen aan private eigendommen worden uitgevoerd, waarvoor de bevoegde overheid een vergunning heeft verleend, en van verbeterings-, verbouwings- of onderhoudswerken aan dergelijke eigendommen die zonder vergunning kunnen worden uitgevoerd, en waarbij de nodige voorzorgen worden getroffen om overdreven of niet noodzakelijk lawaai te voorkomen. Opgelet: tijdens de nacht worden deze geluiden wel als hinderlijke geluiden beschouwd.
  • werken of handelingen die dringend of zonder verder uitstel moeten worden uitgevoerd ter bescherming van personen of eigendommen, of ter voorkoming van rampen;
  • een door het gemeentebestuur vergunde manifestatie, voor zover de in de vergunning opgelegde voorwaarden worden nageleefd.