Vuurwerk en wensballonnen

Behoudens schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur of specifiek andersluidende verordeningen is het op het grondgebied van Herzele verboden om

  • om het even welk vuurwerk af te steken
  • voetzoekers, thunderflashes of knal- en rookbussen te laten ontploffen
  • wensballonnen op te laten

Regelgeving

Dit verbod is deel van het reglement over de Gemeentelijke Administratieve Sancties (GAS). Je kan het reglement op deze pagina nalezen en/of downloaden.

Er is ook een reglement inzake het afsteken van vuurwerk. Je kan het reglement op deze pagina nalezen en/of downloaden.

Uitzonderingen

Tijdens nieuwjaarsnacht van 00u00 tot 00u15 is het wel toegelaten om vuurwerk af te steken op het grondgebied van Herzele. Je hebt hiervoor geen vergunning nodig. Gebruik het vuurwerk wel steeds veilig en neem de volgende bedenkingen in acht:

  • Is vuurwerk echt nodig voor het feestgevoel?
  • Heb aandacht voor de buren, zeker als het om zieke mensen of kleine kinderen gaat. Vergeet hen zeker niet te verwittigen als je toch beslist om vuurwerk af te steken.
  • Heb aandacht voor dierenwelzijn en neem voorzorgen.

Meer info

Op de website van de FOD Economie, Middenstand, K.M.O en Energie vind je een digitale brochure over de belangrijkste gevaren bij het gebruiken van vuurwerk en hoe je deze kan voorkomen als je toch beslist om vuurwerk te gebruiken.