Vuurwerk en wensballonnen

 

Regelgeving

Decreet van de Vlaamse regering

Eind mei 2019 verscheen in het Belgisch Staatsblad een nieuw decreet van de Vlaamse Regering waarbij een verbod opgelegd wordt voor het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Het basisprincipe van dit decreet is dat er een algemeen verbod is op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen.

Het decreet geeft wel de bevoegdheid aan steden en gemeenten om een uitzondering toe te staan op dit verbod bij uitzonderlijke gebeurtenissen. In dat geval kan de gemeente het verbod tijdelijk opheffen op bepaalde plaatsen en binnen een bepaald tijdskader. Deze uitzondering is niet van toepassing op het oplaten van wensballonnen. Dit is te allen tijden verboden.

Gemeentelijke bepaling

De gemeenteraad stelt een volledig verbod in op het gebruik van vuurwerk, voetzoekers, carbuurkanonnen en wensballonnen. Hiervan kan uitzonderlijk afgeweken worden door de burgemeester op vooraf bepaalde plaatsen en op vooraf bepaalde tijdstippen. Een uitzondering moet aangevraagd worden bij de burgemeester.

Sanctie

Inbreuken op dit verbod kunnen gesanctioneerd worden met een administratieve geldboete van max. 350 euro voor meerderjarige overtreders en max. 175 euro voor minderjarige overtreders.

 

 

Behoudens schriftelijke machtiging van het gemeentebestuur of specifiek andersluidende verordeningen is het op het grondgebied van Herzele verboden om

om het even welk vuurwerk af te steken
voetzoekers, thunderflashes of knal- en rookbussen te laten ontploffen
wensballonnen op te laten