Bodemontledingen

Het College van burgemeester en schepenen beslist elk jaar over de noodzaak om bodemontledingen te promoten en financieel te steunen bij de Herzeelse land- en tuinbouwers met percelen op het grondgebied Herzele.

Procedure

De dienst Landbouw stuurt elk jaar een brief met meer uitleg naar de Herzeelse land- en tuinbouwers met percelen op het grondgebied Herzele. Het aanvraagformulier vind je in ons e-loket.

Bedrag

Er moeten minstens twee bodemontledingen aangevraagd worden:

  • eerste bodemontleding: gratis
  • tweede bodemontleding: 20% korting
  • eventueel volgende bodemontledingen: 20% korting