Gemeentelijke tussenkomst bij de aankoop van een Buzzy Pazz bij De Lijn

De Buzzy Pazz is een abonnement voor kinderen en jongeren van 6 tot en met 24 jaar. Met een Buzzy Pazz mag je onbeperkt reizen op alle vervoer van De Lijn, behalve op de Limburgse snellijnen.

Sinds 1 september 2014 komt de gemeente nog voor 50% tussen in de abonnementsprijs van jongeren tot en met 24 jaar die recht hebben op een studiebeurs. Dit zowel voor 1 jaar, 3 maanden als voor 1 maand. De korting geldt niet op WIGW/Omnio of VG-abonnementen.

Procedure

Indien aan jou een studiebeurs werd toegekend, kom je met een recent bewijs hiervan naar de dienst Mobiliteit, waar je een attest zal ontvangen waarmee je recht hebt op een tussenkomst. Met dit ingevuld document, jouw identiteitskaart en een attest van gezinssamenstelling stap je naar een Lijnwinkel in Oost-Vlaanderen

Je kan het ontvangen attest ook samen met een kopie van jouw identiteitskaart en een attest van gezinssamenstelling opsturen naar De Lijn - Dienst Abonnementen (Nieuwpoortsesteenweg 110, 8400 Oostende). Even later ontvang je dan een overschrijving voor het resterende bedrag. Zodra het bedrag gestort is, wordt het abonnement opgestuurd.

Opgelet: een abonnement met gemeentekorting kan niet langer online worden aangekocht.

Wanneer je huidig abonnement bijna vervalt, zal je automatisch een overschrijvingsformulier ontvangen voor de totale kostprijs van een Buzzy Pazz. Heb je echter recht op de gemeentekorting, haal dan vóór je je abonnement verlengt een attest voor gemeentekorting af op het gemeentehuis.

Telt je gezin 2 of meer leden tussen 6 en 24 jaar met een studiebeurs, dan kan je bovendien genieten van de gezinskorting. Op voorwaarde dat alle Buzzy Pazz abonnementen dezelfde aanvangsdatum en geldigheidsduur hebben, krijg je op het tweede abonnement bijkomend 20% gezinskorting. Bij het derde (en volgende) Buzzy Pazz maand- of driemaandabonnement bedraagt de gezinskorting ook 20%. Het 3e (en volgende) Buzzy Pazz jaarabonnement kost slechts 53,00 euro waarop vervolgens de gemeentekorting in mindering wordt gebracht. Voor de gezinskorting dien je wel een attest van gezinssamenstelling voor te leggen. Dat kan je afhalen op de dienst Burgerzaken.