Standplaats kermissen

Procedure

Aanvragen voor het innemen van een standplaats op een kermis in Groot-Herzele worden gericht aan de dienst Markten en Kermissen. Het College van burgemeester en schepenen behandelt vervolgens de aanvraag.

Bedrag

Het tarief van de retributie bedraagt € 0,50 per m² per dag en per foorattractie, met een minimumbedrag van € 20 per dag. De standplaatsrechten worden aangerekend voor minimum drie dagen.

De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het openbaar domein in gebruik te nemen.

Regelgeving

Alleen voor het plaatsen van foor- en kermisinrichtingen op het openbaar domein tijdens de kermis Herzele-Centrum wordt een retributie gevraagd. Voor de andere kermissen in Groot-Herzele wordt geen retributie gevraagd.

Meer info

Een overzicht van alle kermissen die plaatsvinden op het grondgebied van Herzele:

 • Herzele - Centrum: Pasen + 1ste zondag na 9 oktober
 • Herzele - Station: 2de weekend van augustus
 • Borsbeke: 17 januari of zondag erna + laatste zondag van augustus
 • Hillegem: 2de zondag van juli + 24 augustus of zondag erna
 • Ressegem: 2de zondag van mei + 22 september of zondag erna
 • Sint-Antelinks: 3 mei of zondag erna + 14 september of zondag erna
 • Sint-Lievens-Esse: laatste zondag en maandag van april + laatste zondag en maandag van september
  (zondag en maandag moeten in dezelfde maand vallen)
 • Steenhuize: laatste zondag van mei + 29 augustus of zondag erna
 • Woubrechtegem: 4de zondag van augustus + 11 november of zondag erna
 • Wijnhuize: 1ste zondag na 8 september