Standplaats gelegenheidsmarkten openbaar domein

Procedure

Aanvragen om een standplaats in te nemen op een gelegenheidsmarkt voor het plaatsen van marktkramen op het openbaar domein, richt u aan dienst Markten en Kermissen. Uw aanvraag wordt vervolgens behandeld door het College van burgemeester en schepenen.

Bedrag

Het tarief bedraagt € 5 per strekkende meter per dag, met een minimum van € 20 per dag. De retributie moet betaald worden bij het verkrijgen van de vergunning om het openbaar domein in gebruik te nemen.

Uitzonderingen

De kramen opgesteld op de gelegenheidsmarkten op het openbaar domein die georganiseerd worden met medewerking van het marktcomité zijn vrijgesteld van een retributie.