Zorgbeleid voor en door senioren

Dit project is speciaal gericht naar alleenstaande 80-plussers met de bedoeling sociaal contact te behouden. Het lokaal dienstencentrum 't Ryckbosch werkt daarvoor met twee systemen, die gedragen worden door vrijwilligers:

  • de bezoekersteams, die de doelgroep op regelmatige basis een bezoekje brengen
  • de telefoonster, die de doelgroep drie keer per week opbelt voor een gesprekje

Procedure

Neem contact op met het lokaal dienstencentrum 't Ryckbosch als u aan dit project wil deelnemen.