Zorgbeleid voor en door senioren

Dit project is speciaal gericht naar alleenstaande 80-plussers met de bedoeling sociaal contact te behouden. Het lokaal dienstencentrum 't Ryckbosch werkt daarvoor met een systeem, dat gedragen wordt door vrijwilligers:

  • de telefoonster, die de doelgroep drie keer per week opbelt voor een gesprekje

Procedure

Neem contact op met het lokaal dienstencentrum 't Ryckbosch als u aan dit project wil deelnemen.