Recht op maatschappelijke integratie

Het recht op maatschappelijke integratie streeft ernaar aan iedereen een deelname aan het maatschappelijk leven te garanderen.  Dit recht reikt verder dan alleen een inkomensgarantie. 

Deze wet schenkt bijzonder veel aandacht aan jongeren tussen 18 en 25 jaar. Men wil deze jongeren andere toekomstperspectieven bieden. Voor hen wordt een volwaardig recht op tewerkstelling in het leven geroepen, waaraan vaste vorm zal kunnen gegeven worden door middel van een arbeidscontract of een ge├»ndividualiseerd project dat tot tewerkstelling leidt. Wanneer dat nodig is, zal de jongere tevens kunnen genieten van een opleiding en een individuele begeleiding om zich te kunnen voorbereiden op een inschakeling in de arbeidsmarkt.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker.