Schoolondersteuning - Kansenpas

Voor mensen die te kampen hebben met financiële problemen werd het systeem van de kansenpas ingevoerd. Hierbij kunnen kinderen aan een verminderd tarief deelnemen aan culturele of sportieve activiteiten op school (sportnamiddag, schoolvoorstelling, schoolreis, …). Alle Herzeelse scholen participeren aan dit project en hebben een vertrouwenspersoon op de school.

Als u het moeilijk hebt om de schoolrekening te betalen, dan kan u voor een financiële tussenkomst terecht bij het sociaal huis.

Voorwaarden

  • U woont in de gemeente
  • U hebt een beperkt inkomen

Bewijsstukken

Breng de bewijzen van uw inkomsten en uitgaven mee.

Procedure

Neem contact op met het sociaal huis en maak een afspraak met een maatschappelijk werker.

De maatschappelijk werkers van het sociaal huis voeren een sociaal onderzoek uit. Zij kennen de criteria voor het toekennen van de kansenpas en zullen dit met de aanvrager bespreken. 

De kansenpas is een heel jaar geldig en dit vanaf de dag van de goedgekeurde aanvraag door het Bijzonder Comité voor de Sociale Dienst.


Bedrag

De deelnameprijs voor de gebruikers van de kansenpas is altijd dezelfde:

  • 1,25 euro voor een halve dag activiteit
  • 2,50 euro voor een volledige dag activiteit
  • ¼ van de kostprijs voor een meerdaagse uitstap