Aanvraag van een stage

Op zoek naar een stageplaats? Ook bij uw gemeente kunt u terecht voor interessante stageplaatsen.

Voorwaarden

U bent student in het secundair, hoger of universitair onderwijs of in het volwassenenonderwijs.

Procedure

U dient uw aanvraag voor een stageplaats in bij uw gemeente.