Vaste standplaats op de wekelijkse markt

In het kader van het relanceplan werd beslist dat er in 2021 een korting van 25% wordt toegepast op het jaarabonnement.

De vaste standplaatsen op de wekelijkse markt worden toegewezen per abonnement. Marktkramers die een abonnement wensen op de wekelijkse markt, kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden

 • U bent een professionele verkoper of u bent een vertegenwoordiger met productdemonstraties.
 • U bent in het bezit van een machtiging voor ambulante handel (leurkaart).

Een leurkaart aanvragen gebeurt bij het Ondernemingsloket.

Procedure

Aanvragen om een vaste standplaats in te nemen, richt u aan dienst Markten en Kermissen. Uw aanvraag wordt vervolgens behandeld door het College van burgemeester en schepenen.

Om een standplaats in te nemen op risico, moet u zich op woensdag uiterlijk om 07u30 aanbieden in het Schepenhuis (Markt 1 in Herzele).

Bedrag

De retributie m.b.t. deze standplaats wordt geheven in evenredigheid met de ingenomen oppervlakte van de uitstallingen, onverschillig de aard der tentoongestelde waren. Voor het berekenen van de verschillende retributies wordt een gedeelte van de lengtemeter voor een gehele meter aangerekend en de afmetingen worden opgenomen op de meest uitstekende delen van de uitstalling.

De retributie wordt berekend op basis van de volgende tarieven:

Geabonneerde marktkramers:

 • Voor marktkramers wonende op het grondgebied Herzele: € 40 per lopende meter (voor 1 jaar)
 • Voor marktkramers niet-wonende op het grondgebied Herzele: € 50 per lopende meter (voor 1 jaar)

Niet-geabonneerde marktkramers:

 • Voor marktkramers wonende op het grondgebied Herzele:
  € 7,50 per week (0 tot 6 lopende meter)
  € 2,50 per week (per bijkomende meter)
 • Voor marktkramers niet-wonende op het grondgebied Herzele:
  € 15 per week (0 tot 6 lopende meter)
  € 2,50 per week (per bijkomende meter)

De retributie voor de geabonneerde marktkramers moet betaald worden uiterlijk 15 dagen vóór het aflopen van de abonnementstermijn via overschrijving of storting op het rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Meer info

De wekelijkse markt in Herzele vindt plaats op de Groenlaan op woensdagvoormiddag van 08u00 tot 12u00.

De avondmarkt vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juli van 17u00 tot 22u00.

De jaarmarkten vinden plaats op woensdag na de paaskermis en op woensdag na de oktoberkermis.