Toelating voor vaste standplaats op een openbare markt

De vaste standplaatsen op de wekelijkse markt worden toegewezen per abonnement. Marktkramers die een abonnement wensen op de wekelijkse markt, kunnen hiervoor een aanvraag indienen.

Voorwaarden

Om opgenomen te worden in het wachtregister en in aanmerking te komen voor een vaste standplaats op de openbare markt, moet je aan de onderstaande voorwaarden voldoen.

 • Je moet via een erkend ondernemingsloket ingeschreven zijn in de KBO-bank en je ondernemingsnummer steeds zichtbaar ophangen aan je marktkraam

 • Je hebt een verzekering voor burgerlijke aansprakelijkheid en brandrisico’s en, indien van toepassing, een keuringsattest voor uw gas- en/of elektriciteitsinstallatie.

 • Je hebt, als u voeding wilt verkopen, een registratie, erkenning of toelating van het Federaal Agentschap voor de Veiligheid van de Voedselketen (FAVV) .

 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt schenken, een drankvergunning voor een reizende drankgelegenheid. Die drankvergunning vraag je aan bij de gemeente waar je gedomicilieerd bent.

 • Je hebt, als je gegiste en/of sterke drank wilt verkopen (geen consumptie ter plaatse), een handelaarsvergunning ethylalcohol en alcoholhoudende dranken. Je vraagt die vergunning aan bij de gewestelijke directie van Douane en Accijnzen.

Geldigheidsduur

 • Abonnement: de gemeente bepaalt in haar reglement de duur van het abonnement. De abonnementen worden telkens stilzwijgend verlengd.

 • Opname in wachtregister: de gemeente bepaalt in haar reglement hoe lang de kandidaturen op het wachtregister blijven staan.

Procedure

Aanvragen om een vaste standplaats in te nemen, richt je aan dienst Markten en Kermissen. Uw aanvraag wordt vervolgens behandeld door het College van burgemeester en schepenen.

Om een standplaats in te nemen op risico, moet je je op woensdag uiterlijk om 07u30 aanbieden in het Schepenhuis (Markt 1 in Herzele).

Enkel wanneer je onderstaande noodzakelijke documenten kan voorleggen, kom je in aanmerking om een standplaats op risico in te nemen:

 • Verzekering Burgerlijke Aansprakelijkheid
 • Brandverzekering (indien van toepassing)
 • Keuringsbewijs gas- en/of elektrische installatie (indien aanwezig in het kraam)
  •  

Bedrag

De retributie m.b.t. deze standplaats wordt geheven in evenredigheid met de ingenomen oppervlakte van de uitstallingen, onverschillig de aard der tentoongestelde waren. Voor het berekenen van de verschillende retributies wordt een gedeelte van de lengtemeter voor een gehele meter aangerekend en de afmetingen worden opgenomen op de meest uitstekende delen van de uitstalling.

De retributie wordt berekend op basis van de volgende tarieven:

Geabonneerde marktkramers:

 • Voor marktkramers wonende op het grondgebied Herzele: € 40 per lopende meter (voor 1 jaar)
 • Voor marktkramers niet-wonende op het grondgebied Herzele: € 50 per lopende meter (voor 1 jaar)

Niet-geabonneerde marktkramers:

 • Voor marktkramers wonende op het grondgebied Herzele:
  € 7,50 per week (0 tot 6 lopende meter)
  € 2,50 per week (per bijkomende meter)
 • Voor marktkramers niet-wonende op het grondgebied Herzele:
  € 15 per week (0 tot 6 lopende meter)
  € 2,50 per week (per bijkomende meter)

De retributie voor de geabonneerde marktkramers moet betaald worden uiterlijk 15 dagen vóór het aflopen van de abonnementstermijn via overschrijving of storting op het rekeningnummer van het gemeentebestuur.

Meer info

De wekelijkse markt in Herzele vindt plaats op de Groenlaan op woensdagvoormiddag van 08u00 tot 12u00.

De avondmarkt vindt plaats op de eerste vrijdag van de maand juli van 17u00 tot 22u00.

De jaarmarkten vinden plaats op woensdag na de paaskermis en op woensdag na de oktoberkermis.