Subsidie jeugdwerkinitiatieven

Elke erkende Herzeels jeugdvereniging komt in aanmerking voor ondersteuning in de vorm van werkingssubsidies. Het reglement over de erkenning en ondersteuning van het jeugdwerk in Herzele beoogt de kwalitatieve verbetering van het jeugdwerkinitiatief op basis van enkele pijlers, d.i. begeleiding, structuur, aanbod en communicatiekanalen van het jeugdwerkinitiatief.

Procedure

Elke erkende Herzeelse jeugdvereniging ontvangt een aanvraagformulier van de jeugddienst.