Subsidie jeugdwerkinitiatieven

In het kader van het relanceplan ontvangen erkende Herzeelse verenigingen dezelfde basissubsidie voor 2020, als ze kregen voor 2019, vermeerderd met 20 % om gederfde inkomsten te overbruggen. Erkende jeugdverenigingen krijgen daarbovenop een eenmalige subsidie van 1500 euro.

Elke erkende Herzeels jeugdvereniging komt in aanmerking voor ondersteuning in de vorm van werkingssubsidies. Het reglement over de erkenning en ondersteuning van het jeugdwerk in Herzele beoogt de kwalitatieve verbetering van het jeugdwerkinitiatief op basis van enkele pijlers, d.i. begeleiding, structuur, aanbod en communicatiekanalen van het jeugdwerkinitiatief.

Procedure

Elke erkende Herzeelse jeugdvereniging ontvangt een aanvraagformulier van de jeugddienst.

Regelgeving

Op deze pagina kan je het reglement over de subsidie voor jeugdwerkinitiatieven nalezen.